پکیج‌های امروز دوردورا


زمینی
گذر شاهون

تاریخ سفر: تا اطلاع ثانوی


مدت سفر: 1روزه

شروع قیمت: 165,000 تومان

هوایی
آنتالیا

تاریخ سفر: ویژه عید ۱۳۹۸


مدت سفر: ۵ شب و ۶ روز

شروع قیمت: 5,350,000 تومان

زمینی
وان

تاریخ سفر: 18بهمن


مدت سفر: 3 شب و 4روز

شروع قیمت: 790,000 تومان

دوردورا،استانبول،تور
استانبول

تاریخ سفر: ۷ بهن


مدت سفر: ۳شب و ۴روز

شروع قیمت: 1,810,000 تومان

دوردورا،تفلیس،تور
تفلیس

تاریخ سفر: ۵ بهمن


مدت سفر: ۴شب و ۵ روز

شروع قیمت: 1,590,000 تومان

هوایی
دبی

تاریخ سفر: تا اطلاع ثانوی


مدت سفر: 3 شب و 4 روز

شروع قیمت: 2,600,000 تومان