پکیج‌های امروز دوردورا


زمینی
قشم

تاریخ سفر: 28 آذر


مدت سفر: ۲ شب و ۳ روز

شروع قیمت: 345,000 تومان

زمینی
تور طبيعت گردي کوير مرنجاب

تاریخ سفر: 30 آذر


مدت سفر: 1روزه

شروع قیمت: 0 تومان

زمینی
گذر شاهون

تاریخ سفر: 6 مهر


مدت سفر: 1روزه

شروع قیمت: 130,000 تومان

زمینی
نطنز، کوير متين آباد، ابيانه

تاریخ سفر: 12مهر


مدت سفر: 2روزه

شروع قیمت: 390,000 تومان

هوایی
استانبول

تاریخ سفر: 6 مهر


مدت سفر: 4 روز

شروع قیمت: 2,150,000 تومان

هوایی
کیش

تاریخ سفر: 13و14 مهر


مدت سفر: 3روزه

شروع قیمت: 475,000 تومان

هوایی
تفلیس گرجستان

تاریخ سفر: 13مهر


مدت سفر: 5روز

شروع قیمت: 1,950,000 تومان

هوایی
آنتالیا

تاریخ سفر: 20 مهر


مدت سفر: 6 شب و 7 روز

شروع قیمت: 2,490,000 تومان