تور کیشجدول قیمت‌ها :
هتل درجه هتل هر نقر در اتاق سه تخته هر نقر در اتاق دو تخته هر نقر در اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
ghoghnoos 2 540,000 550,000 680,000 0 435,000
paniz 2 560,000 585,000 740,000 0 435,000
Goldis 3 540,000 575,000 720,000 0 435,000
Pars neek 3 565,000 595,000 750,000 0 435,000
Lotous 3 595,000 635,000 840,000 0 435,000
Eram 4 690,000 730,000 1,010,000 0 435,000
Gambron 4 630,000 675,000 920,000 0 435,000
Aramis 4 680,000 750,000 1,050,000 0 435,000
Liliom 4 840 875,000 1,330,000 0 435,000
Parmida 5 730,000 795,000 1,080,000 0 435,000
Iran 5 890,000 900,000 1,390,000 0 435,000
Vida 5 890,000 1,050,000 1,690,000 0 435,000
Kish 5 930,000 950,000 1,050,000 0 435,000
اسکرول کنید

شرح تور :

خدمات تور :

تورکیش:

صبحانه،بلیط رفت و برگشت و هتل، استقبال

تور به تمامی نقاط دنیا با آژانس مسافرتی‌ دوردورا